4_colours

Polish Contemporary

Recital z utworami wybitnych polskich kompozytorów XX i XXIw.:

Kazimierza Serockiego
Witolda Lutosławskiego
Tomasza Sikorskiego
Jerzego Kornowicza
Sławomira Kupczaka
Michała Dobrzyńskiego
Agaty Zubel


* możliwa modyfikacja programu
**możliwość wzbogacenia programu o utwory z warstwą elektroniczną