flow-unit3

flow unit 3 


Anna Kwiatkowska - skrzypce
Mikołaj Pałosz - wiolonczela
Adam Kośmieja - fortepian


Trio flow unit zadebiutowało 6 września 2020 roku. Założeniem wytyczającym kierunki działalności zespołu jest przekonanie, że zaawansowane formy muzyki współczesnej stawiają jej wykonawcom wymagania specyficzne, wykraczająca poza umiejętności muzyków nawet najbardziej sprawnych, lecz trzymających się wyłącznie bardziej konwencjonalnego repertuaru. Celem flow unit jest zatem ustanowienie standardów wykonawczych na poziomie odpowiadającym wzorom reprezentowanym przez najlepsze działające w tym obszarze zespoły. Zespół sięga po najważniejsze pozycje nowszego i najnowszego repertuaru przeznaczone na tę obsadę oraz wspiera twórczość młodych kompozytorów.