Tadeusz Wielecki

"Liczne Odnogi Rozgałęzionych Splotów" (1988)

 

Andrzej Bauer, Julian Paprocki, Adam Kośmieja

PWM Edition 2018

Płyta ukaże się w listopadzie 2018