Tadeusz Wielecki

Liczne Odnogi Rozgałęzionych Splotów

Andrzej Bauer, Julian Paprocki, Adam Kośmieja

PWM Edition 2018