Adam Kośmieja to jeden z najbardziej wyrazistych polskich pianistów młodego pokolenia. Jest artystą nieustannie poszukującym, którego repertuar i doświadczenia koncertowe obejmują dzieła zarówno klasyczne jak i awangardowe i multimedialne. Prowadzi ożywioną działalnośc koncertową w kraju i za granicą, która zaprowadziła go do sal koncertowych Ameryki Północnej, Europy i Azji. Wystąpił w wielu metropoliach USA, m.in.: nowojorskich salach koncertowych Weill Recital Hall w Carnegie Hall, Yamaha Concert Artist's Hall, w Los Angeles, San Diego, Chicago nadto w: Kanadzie, Japonii, Chinach, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Rumunii, Włoszech i Czechach. W Polsce współpracował niemal ze wszystkimi czołowymi krajowymi orkiestrami pod batutą m.in. Jacka Kaspszyka, Alexandra Liebreich'a, Wojciecha Michniewskiego, José Maria Florêncio, Szymona Bywalca, Jerzego Swobody.

Czynnie uczestniczy w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych m.in.: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", Beijin Modern Music Festival w Chinach, Shenzhen International Music Festival "Belt & Road" w Chinach, Międzynarodowym Sympozjum Muzyki Elektroakustycznej w Toronto, Międzynarodowym Festiwalu Craiova Muzicală w Rumunii, International Piano Festivals w Hiszpanii, Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, Mózg Festiwalu w Bydgoszczy, Journess Polonaise a Toulouse we Francji.

Muzyka Serockiego znalazła w młodym pianiście wybitnego interpretatora

Dorota Szwarcman
Polityka

Kośmieja’s ability to meet the widely different interpretive demands of the music is impressive

Alex Baran
The WholeNote

Jest absolwentem nowojorskiej Manhattan School of Music w klasie Solomona Mikowsky'ego (2011), w latach 2007-2011 wyróżniony stypendium im. Harolda i Helen Schonbergów (pamięci wybitnego krytyka muzycznego „New York Times'a”).
Grę na fortepianie rozpoczął jako sześciolatek i przez 13 lat zgłębiał jej tajniki w klasie prof.Ludmily Kasjanienko. Zadebiutował jako solista w wieku jedenastu lat z bydgoską orkiestrą kameralną Capella Bydgostiensis Koncertem A-dur  KV 414 W. A. Mozarta. Obecnie finalizuje swój przewód doktorski pod okiem prof.Katarzyny Popowej-Zydroń i prof.Jerzego Sulikowskiego na bydgoskiej Akademii Muzycznej, gdzie także pracuje jako wykładowca i pedagog.


Kilkakrotnie uhonorowany został pierwszą nagrodą w międzynarodowych konkursach pianistycznych: Konkursie im. Mieczysława  Münza w Nowym Jorku (2009), Konkursie Chopinowskim Columbia University w Nowym Jorku (2010), Konkursie im. Josefa Suka w ramach Międzynarodowego Festiwalu Prague Music Performance Institute & Festival (2013).
Umiejętności pianistyczne doskonalił podczas prestiżowych kursów mistrzowskich pod kierunkiem: Paula Badury-Skody, Gary’ego Graffmana, Ivana Moraveca, Borisa Bermana, Andrei Gavrilova, Mikhaila Voskresensky’ego, Diny Joffe, Kirill'a Gernsteina, Lang Langa. Korzystał także z konsultacji Arie Vardiego, Dmitrija Bashkirova, Ewy Pobłockiej. 

Jaki impet, jaki wyrazowy ogień...
Ładnie kontrastuje, ślicznie podaje liryczny temat.

Adam Rozlach
Pierwszy Program Polskiego Radia

 

Promując muzykę najnowszą, która zajmuje uprzywilejowane miejsce wśród artystycznych zainteresowań Adama Kośmieji, wspólnie z pianistą jazzowym Christianem Sandsem (członkiem Christian McBride Trio) stworzyli projekt "3xPiano" (2009-2011), łączący elementy muzyki jazzowej, klasycznej i elektronicznej. Artysta współpracuje również z nowojorską pianistką Jenny Q Chai, formując dynamiczny duet fortepianowy oraz z polskim kompozytorem Stefanem Węgłowskim nad autorskim projektem muzyki minimalistycznej z użyciem środków elektronicznych.
W 2016 roku pianista wydał album w wytwórni DUX na którym znalazł się komplet dzieł na fortepian solo Kazimierza Serockiego.

Adam Kośmieja jest także animatorem życia muzycznego i ambasadorem muzyki współczesnej w Polsce. Jest dyrektorem artystycznym "Międzynarodowego Seminarium Muzyki Współczesnej" w Bydgoszczy, które powołał do życia wraz z Akademią Muzyczną im.F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy w 2014 roku. Jest to projekt o wysokim poziomie artystycznym, który zajmuje się nie tylko szeroko pojętą promocją muzyki współczesnej i upowszechnianiem kultury ale także dydaktyką. Patronami wydarzenia są m.in. Drugi Program Polskiego Radia i TVP Kultura a partnerami Filharmonia Pomorska im.I.J.Paderewsiego w Bydgoszczy i Bydgoskie Centrum Sztuki.
Adam Kośmieja jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jest pianistą wrażliwym, obdarzonym wyobraźnią sonorystyczną, precyzyjnym w odczytaniu struktury i elastycznym w traktowaniu czasu narracji

Hanna i Andrzej Milewscy
Hi-Fi i Muzyka